Добро дошли!

Да би сте могли користити сервис за достављање статистичких података, потребно је да сте регистровани корисник и да поседујете налог за приступ. Уколико се нисте регистровали , молимо Вас да то учините попуњавањем упитника коме приступате кликом на:

 

Нови корисници - захтев за регистрацију

Додатна питања можете упутити на адресу електронске поште WebUnos@stat.gov.rs  

ОБАВЕШТЕЊЕ

Истраживање

СПР-ЛЈ Истраживање о локалним јединицама пословног субјекта и РАД1/Г Годишњи извештај о зарадама и часовима рада

Линк помоћу којег приступате веб упитнику истраживања је

https://webrzs.stat.gov.rs/SPRLJWEB

*********************************************************************

 

ГРАЂ 41 - Полугодишње истраживање о ценама станова новоградње - Веб упитник је укинут од 2019. године.

 

Детаљније информације можете пронаћи на сајту:

http://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/stanovi/

 

Захваљујемо се на досадашњој сарадњи.