Уколико сте заборавили лозинку овде можете извршити промену    
     
  Skip Navigation Links.
Collapse Истраживања за која је омогућен WEB уносИстраживања за која је омогућен WEB унос
Collapse ГрађевинарствоГрађевинарство
GRADJ11 - Годишње истраживање о грађевинским радовима – подаци о објекту
GRADJ12 - Годишње истраживање о грађевинским радовима – подаци о извештајној јединици
GRADJ13 - Истраживање о потрошњи грађевинског и погонског материјала
GRADJ31 - Тромесечни извештај грађевинарства
GRADJ33 - Истраживање о грађевинским радовима у иностранству
GRADJ71 - Истраживање о порушеној згради са становима и адаптацији стамбеног простора
Collapse Животна срединаЖивотна средина
VOD2V2K - Истраживање о снабдевању питком водом и отпадне воде из насеља
VOD3 - Истраживање о заштити од штетног дејства вода
Collapse ИзбориИзбори
IZBWEB - Истраживање о локалним изборима
Collapse ИндустријаИндустрија
IND1U - Месечни извештај индустрије на бази узорка
IND2 - МЕСЕЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ПРОМЕТУ У ИНДУСТРИЈИ
IND21 - Годишње истраживање индустрије
Collapse Наука, технологија и иновацијеНаука, технологија и иновације
IR - Годишњи извештај о истраживању и развоју за пословне субјекте и центре изузетних вредности, факултете, институте и непрофитне организације
Collapse Национални рачуниНационални рачуни
INV01 - Инвестиције у основна средства
RTSD - Истраживање о накнадама социјалне заштите на локалном нивоу
Collapse ОбразовањеОбразовање
PSV - Предшколско васпитање и образовање
Collapse Пољопривреда, шумарство и рибарствоПољопривреда, шумарство и рибарство
PO-52M - Редовно клање стоке у кланицама
PO-52M1 - Принудно клање стоке у кланицама
PO-IS - Месечни извештај инкубаторских станица
PO-MLEKOM - Месечни улаз сировог млека и добијени млечни производи у млекарама
POLJPROC - Ране процене (за потребе Министарства пољопривреде и животне средине)
Collapse Саобраћај и телекомуникацијеСаобраћај и телекомуникације
SRM21 - Месечно истраживање о промету робе у речним пристаништима
Collapse Структурне пословне статистикеСтруктурне пословне статистике
SBS-01 - Структурно истраживање о пословним субјектима
SBS03 - Квартално структурно истраживање о пословању привредних друштава (СБС03)
Collapse Тржиште радаТржиште рада
ISZ - Четворогодишње истраживање о структури зарада
ITR-G(LCS) - ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ О ТРОШКОВИМА РАДА
Collapse Угоститељство и туризамУгоститељство и туризам
UG11 - Тромесечни извештај угоститељства за правна лица
Collapse Унутрашња трговинаУнутрашња трговина
TRG-10 - Месечни извештај трговине на мало (ТРГ-10)
TRG16 - Тромесечно истраживање трговине на мало
TRG16KV - Тромесечно истраживање трговине на велико
TRG16M - Трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима
Collapse ЦенеЦене
C41US - Квартално истраживање о ценама произвођача услуга