Среда, 18 септембар 2019.
   
 
Пре него што попуните пријаву обавезно треба прочитати word документ.           Задаци кандидата и процедура за избор

             

Молимо Вас да документ 'Изјава о давању тачних података' прочитате, потпишете, скенирате и пошаљете на EHIS@stat.gov.rs

Изјава о давању тачних података
Скениран документ треба сачувати под именом,презименом и бројем личне карте кандидата (пример: Petar_Saric_00998877).
Важно: Изјаву треба доставити најкасније до 8. септембра, када је и завршетак рока за пријаву кандидата.


* Обавезан унос!
ГРАД/ОПШТИНA ПРИЈАВЕ ЗА РАД  
   

1. Име и презиме *
     Обавезно користити српску тастатуру ( ћириличну или латиничну).
Име  
 
Име једног родитеља  
           
Презиме  
 
2. Пол *    3. Број личне карте *
       
4. Старосна група којој припадате *    
5. Адреса становања из личне карте (пребивалиште)
Општина: *          
Насељe: *     
Улица: *   
Кућни број: *  
Да ли је стварна адреса становања иста као из личне карте?
*  
6. Број мобилног телефона
6.1. Број фиксног телефона (унети позивни број)
7. И-мејл      
8. Највиша завршена школа *    
Врста школе *    
9. Радни статус у тренутку пријаве *    
10. Могућност коришћења приватног аутомобила за обављање теренског рада *   
11. Пријављујем се за рад у својству: *   
 
     
IKT RZS © 2011