ОБАВЕШТЕЊЕ

Истраживања

РАД1 -Месечни извештај о запосленима и зарадама запослених и

РАД1/П - Полугодишњи извештај о запосленима и зарадама запослених

су укинута, тако да је престала ваша обавеза попуњавања образаца за ова истраживања.

Детаљније информације можете пронаћи у документу: Обавештење_за_извештајне_јединице.

ГРАЂ10 - Месечно истраживање о грађевиским дозволама - Веб упитник је укинут од 1.1.2018. године.

 

Захваљујемо се на досадашњој сарадњи.

 

Добро дошли!

Да бисте могли користити сервис за достављање статистичких података, потребно је да сте регистровани корисник и да поседујете налог за приступ. Уколико се нисте регистровали, молимо Вас да то учините попуњавањем упитника коме приступате кликом на:

 

Нови корисници - захтев за регистрацију

Захтев за регистрацију и доделу налога можете упутити и на адресу електронске поште WebUnos@stat.gov.rs