ОБАВЕШТЕЊЕ

Истраживања

 

СПР-ЛЈ Истраживање о локалним јединицама и зарадама пословног субјекта

Линк помоћу којег приступате веб упитнику истраживања је

 

http://webrzs.stat.gov.rs/SPRLJ_WEB

 

Циљ истраживања је прикупљање следећих података:

         о локацијама на којима пословни субјекат обавља делатност/и, делатностима које обавља, као и о броју радника према категоријама запослености (у радном односу, ван радног односа и "изнајмљени" радници) у тим делатностима;

         о исплаћеним зарадама за септембар 2018. године, према полу и степену стручне спреме, као и о исплаћеним бонусима и часовима рада.

 

Почетак истраживања је 18. октобар 2018. године, а податке је неопходно унети најкасније до 5. новембра 2018.

За пословне субјекте чије се седиште налази на територији Града Београда, податке је неопходно унети најкасније до 16. новембра 2018.

 

 

ГРАЂ10 - Месечно истраживање о грађевиским дозволама - Веб упитник је укинут од 1.1.2018. године.

 

 

Захваљујемо се на сарадњи.

 

Добро дошли!

Да бисте могли користити сервис за достављање статистичких података, потребно је да сте регистровани корисник и да поседујете налог за приступ. Уколико се нисте регистровали, молимо Вас да то учините попуњавањем упитника коме приступате кликом на:

 

Нови корисници - захтев за регистрацију

Захтев за регистрацију и доделу налога можете упутити и на адресу електронске поште WebUnos@stat.gov.rs