Skip Navigation Links.
Collapse Истраживања за која је омогућен WEB уносИстраживања за која је омогућен WEB унос
Collapse Животна срединаЖивотна средина
VOD2V2K - Годишњи извештај о јавном водоводу и јавној канализацији
VOD3 - Истраживање о заштити од штетног дејства вода
VOD4 - Истраживање о наводњавању
Collapse ЗарадеЗараде
RAD1 - Месечни извештај о запосленима и зарадама запослених
Collapse Образовање и наукаОбразовање и наука
PSV - Предшколско васпитање и образовање
Collapse ПољопривредаПољопривреда
IOPPP - Истраживање о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа
POLJPROC - Ране Процене
Collapse Саобраћај и везеСаобраћај и везе
SRM21 - Месечно истраживање о промету робе у речним пристаништима
Collapse Туризам и угоститељствоТуризам и угоститељство
TU11 - Месечни извештај о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима
Collapse Унутрашња трговинаУнутрашња трговина
TRG-10 - Месечни извештај трговине на мало (ТРГ-10)
Collapse ЦенеЦене
CN41 - Месечно истраживање о ценама произвођача индустријских производа на домаћем тржишту