Skip Navigation Links.
Collapse Истраживања за која је омогућен WEB уносИстраживања за која је омогућен WEB унос
Collapse Животна срединаЖивотна средина
HEM-1 - Годишњи извештај о потрошњи опасних хемикалија
VOD1 - Истраживање о коришћењу и заштити вода од загађивања
VOD2V2K - Годишњи извештај о јавном водоводу и јавној канализацији
VOD4 - Истраживање о наводњавању
Collapse ЗарадеЗараде
RAD1 - Месечни извештај о запосленима и зарадама запослених
RAD1P - Полугодишњи извештај о запосленима и зарадама запослених
Collapse ПољопривредаПољопривреда
POLJPROC - Ране Процене
Collapse Саобраћај и везеСаобраћај и везе
SRM21 - Месечно истраживање о промету робе у речним пристаништима
Collapse Структурне пословне статистикеСтруктурне пословне статистике
SBS-01 - Структурно истраживње о пословању привредних друштава
Collapse Туризам и угоститељствоТуризам и угоститељство
TU11 - Месечни извештај о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима
Collapse Унутрашња трговинаУнутрашња трговина
TRG-10 - Месечни извештај трговине на мало (ТРГ-10)
Collapse ЦенеЦене
CN41 - Месечно истраживање о ценама произвођача индустријских производа на домаћем тржишту